Održivost

Racionalno korištenje energenata, smanjenje količine otpada, obzirno rukovanje i zamjena opasnih tvari te optimalno upravljanje procesima i poticanje svijesti kod zaposlenika samo su neki od ciljeva ALTPRO-ove Politike kvalitete, okoliša i sigurnosti. U skladu s Politikom kvalitete, okoliša i sigurnosti primjenjujemo Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, Sustav upravljanja okolišem ISO 14001, te niz drugih normi i standarda za pojedine proizvode u skladu sa zahtjevima korisnika.

Globalni trendovi

Uz rastuće trendove urbanizacije, globalizacije i demografskih promjena, konstantno raste i potražnja za mobilnošću i svim oblicima prijevoza. Istodobno, postoji sve veća potreba za ublažavanjem daljnjeg rasta zagađenja i klimatskih promjena kako bi se oblikovala ekološki održiva rješenja i održiva budućnost.

0,6 %

je udio emisije CO2 koju proizvodi željeznica u odnosu na ostatak sektora transporta

1 vlak

može prevesti putnika kao 15 autobusa ili 250 - 1000 automobila

80 %

željezničkog prometa u Europi pogoni struja

*Izvor: On Track to a Greener Transport Future, UNIFE

Željeznica je zelena i održiva!

Željeznica je uglavnom elektrificirana i emitira daleko manje CO2 od ekvivalentnog putovanja cestom ili zrakom. Na njega otpada samo 0,4% emisija stakleničkih plinova iz prometa EU-a, dok sav promet EU-a čini 25% ukupnih emisija EU-a. Osim toga, to je jedino prometno sredstvo koje je između 1990. - 2017. stalno smanjivalo emisije i potrošnju energije, a sve više koristilo obnovljive izvore energije.

*Izvor: Statistical Pocketbook 2020

Politika okoliša

ALTPRO nastoji razvijati, prodavati i isporučivati ​​hardver, softver, usluge i rješenja s izvrsnim performansama održivosti i doprinosi održivom razvoju društva.

Na temelju istraživanja, ALTPRO doprinosi održivom razvoju kroz:

ALTPRO je specijalizirana visokotehnološka tvrtka koja se bavi razvojem i proizvodnjom signalno – sigurnosnih sustava za željezničku infrastrukturu i željeznička vozila.

Više od 26 godina iskustva u istraživanju, razvoju i proizvodnji u željezničkom sektoru čini ALTPRO jednim od ključnih čimbenika na globalnom tržištu s rješenjima u više od 50 zemalja na 6 kontinenata.

Budući da su kvaliteta i inovacije načini kako ALTPRO ostaje konkurentan na tržištu, tvrtka certificira svoje proizvode u neovisnim međunarodnim institucijama za certificiranje za najvišu razinu sigurnosnog integriteta (SIL4).

Trenutno više od 180 stručnjaka na 5 lokacija u Hrvatskoj i regiji djeluje u skladu s vizijom ALTPRO-a o inovativnom, integriranom i održivom pristupu željeznicama u cijelom svijetu kako bi podignuli sigurnost željezničkog prometa na višu razinu.

Kako brinemo o okolišu?

ALTPRO se zalaže da svojim procesima ostavi što manje štetan otisak u okolišu. Pri tome prepoznaje okolišne aspekte koje prati i ocjenjuje.

ALTPRO kontinuirano nadzire utrošak energenata, utječe na racionalizaciju, upravlja razvrstavanje korisnog otpada za sve lokacije te o tome vodi evidencije.

Politika kvalitete, okoliša i sigurnosti

Tvrtki ALTPRO je od iznimne važnosti osigurati sigurno radno okruženje te promicati i štititi zdravlje, sigurnost i dobrobit zaposlenika i svih koji su uključeni u procese tvrtke.

ALTPRO njeguje nultu toleranciju na alkohol te poduzima sve potrebne korake za sprječavanje ozljeda i profesionalnih bolesti.

U svom poslovanju, ALTPRO nema zabilježene smrtne ili teške ozljede, a kontinuirano analizirajući rizike, nastoji zadržati takav trend. ALTPRO udovoljava zahtjevima kupaca i u pogledu osiguranja zdravlja i sigurnosti, koji ponekad nadilaze i lokalne zakonske zahtjeve.

U ALTPRO-u smatramo potrebnim:

  • primjenu pristupa zasnovanog na analizi rizika kako bi se spriječile, kontrolirale i ublažile opasnosti i rizici povezani s radom
  • korištenje ključnih pokazatelja uspješnosti i primjenu najbolje prakse za kontinuirano poboljšanje radnih procesa i radnog okruženja
  • bilježenje i istraživanje incidenata i neposrednih propusta te analizu uzroka i trendova kako bi se spriječilo ponavljanje istih
  • osmišljavanje radnih mjesta i radnih procesa i osiguravanje alata koji promiču zdravlje, sigurnost i dobrobit zaposlenika
  • osigurane potrebne edukacije i druge primjenjive načine za razvoj kompetencija, kako bi se osiguralo da zaposlenici imaju odgovarajuće znanje, vještine i iskustvo
  • angažman, suradnju i savjetovanje sa zaposlenicima, predstavnicima zaposlenika, kupcima, dobavljačima i ostalim zainteresiranim stranama, radi ostvarivanja njihova doprinosa u kontinuiranom poboljšanju sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću
  • učinkovitu komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama i provođenje mjera za osiguranje zdravlja i sigurnost radi održavanja politike i ispunjenja zahtjeva, u svrhu razumijevanja svoje odgovornosti i usvajanja sigurnog ponašanja

ALTPRO in the International Exhibition for Track Technology (IAF)

This site is registered on wpml.org as a development site.