Sigurnosno upravljanje prijelazima u razini

4. travnja 2014.

Još od kada su se počeli ugrađivati, željezničko-cestovni prijelazi u razini su uvijek bili rizični i odnosili su živote mnogih koji su krivo procjenjivali brzinu nadolazećeg vlaka. Sada, u pokušaju da poboljša sigurnost na prijelazima u razini, hrvatska tvrtka ALTPRO razvila je napredni elektronički sigurnosni sustav za zaštitu prijelaza u razini kojeg intenzivno ispituje i certificira TÜV Rheinland za CENELEC SIL (Razina integriteta sigurnosti).

Upravljački uređaj prijelaza u razini, nazvan RLC23, koristi ALTPRO-v sustav za brojanje osovina BO23 (koji ima svoj vlastiti certifikat TÜV Rheinland-a za razinu sigurnosti SIL4) za detekciju kretanja vlaka. On se koristi s APIS-RLC mikroprocesorskom upravljačkom platformom, a oba ta sustava se ugrađuju u upravljački ormar RLC23.

Glavna mikroprocesorska upravljačka jedinica APIS-RLC Control sastavljena je od dvije upravljačke platforme (lijevo A i desno B) s raspoređenim upravljačkim modulima za upravljanje odgovarajućim grupama vanjskih uređaja. Prema sigurnosnim zahtjevima ovaj sustav je dvostruk. Okvirni nosač BO23 UNUR – procjenitelj brojanja osovina može kontrolirati do osam točaka brojanja raspoređenih u šest odjeljaka.

Raspored opreme u ormaru može se razlikovati ovisno o broju kolosijeka, broju cestovnih signala/semafora i zahtjevima željezničke signalizacije. Glavne funkcije upravljačkog sustava APIS-RLC podrazumijeva dvije neovisne i odvojene upravljačke platforme (A i B) i u osnovnoj konfiguraciji radi na principu biranja 2 od 2. Dupliranjem određenih izvršnih modula u oba upravljačka sustava može se postići sustav biranja 2 od 3, što dodatno poboljšava dostupnost pružnih prijelaza.

Svaka od platformi:

  • Upravlja svim cestovnim svjetlosnim signalima (ovisno o varijanti) i svim zvučnim signalima / zvonima, a koje pokreće nailazak vlaka i se ručno aktiviraju.
  • Nadzire i upravlja pružnim bijelim ili žutim svjetlosnim signalima i također nadzire njihovu trenutnu potrošnju.
  • Upravlja radom branika bilo da je pokrenut nailaskom vlaka ili ručno, a također nadzire cjelovitost branika (na primjer, otkriva je li slomljen). Po želji može upravljati treperećim svjetlom na vrhu branika.
  • Može nadzirati i upravljati radom cestovne zvučne opreme / zvona.
  • Prima informacije iz pružnih senzora preko brojača osovina BO23 kako o zauzetosti tako i o oslobađanju odsjeka pruge i o smjeru vlaka.
  • Kontinuirano komunicira s odgovarajućim platformama u udaljenim postajama za nadzor.
  • Svaka platforma kontrolira elemente indikacije / upravljačke ploče i prima ručne naredbe kojima se upravljaju funkcijama kao što su uključivanje i isključivanje, prisilno ručno vraćanje u rad, simulacija ispitivanja / poremećaja.
  • Nadgleda dva baterijska napajanja i izmjeničnu struju, kao i ispravno funkcioniranje punjača baterija.
  • Snima i čuva podatke u trajnoj memoriji (sigurno u slučaju nestanka struje). Tu se bilježe podaci poput datuma / vremena posljednjih 10.000 prođenih vlakova, broja osovina, zauzetosti, smjera i brzine putovanja, pogrešaka / kvarova / smetnji. Te se informacije koriste za procjenu ili istraživanje prošlih događaja.
Dvostruki sustavi u ovom ALTPRO-ovom upravljačkom ormaru RLC23 daju mu sposobnost da bude sigurnosni uređaj

Sustav upravljanja može se konfigurirati za dodatne funkcije koje mogu biti potrebne za određenu primjenu i da bude u skladu s raznim operativnim propisima.

Sustav RLC23 s jednim upravljačkim sustavom / procjeniteljem može upravljati do četiri kolosijeka. Jedan sustav brojača osovina ALTPRO BO23 može izvoditi potpuno otkrivanje vlakova na dva kolosijeka otvorene pruge.

Kada su na pruzi ugrađena pružna signalna svjetla koja obavještavaju strojovođu o situaciji na prijelazu u razini, ovaj sustav upravlja njihove cikluse uključivanja i isključivanja i kontinuirano nadzire struju koja dolazi do svake žarne niti. Kada se instalira, upravljački sustav također može nadzirati ili upravljati napajanjem zvona upozorenja na prijelazu.

Što se tiče branika, može se upravljati dvama parovima. Još jedan, dodatni par može se dodati samo ako djeluje istovremeno s jednim od prva dva para branika, koji će raditi u isto vrijeme. Vrijeme podizanja i spuštanja branika moguće je programirati prema potrebama lokacije prijelaza.

Ako je nosač oštećen, kontrola pružnog prijelaza upozorit će operatora.

Što se tiče svjetala i signala uz cestu, vlasti u raznim dijelovima svijeta imaju vlastite zahtjeve za oblikom i brojem signala / svjetala. Ova oprema može biti različitih vrsta i može je izraditi bilo koji proizvođač.

Sustav upravljanja prijelazima u razini RLC23 imun je na povratnu struju vuče u tračnicama. Ima trostupanjsku zaštitu od munje / prenapona, ima elektromagnetnu sukladnost (EMC) prema normi EN 50121-4, koristi sigurnosne releje s prisilno navođenim kontaktima prema normi EN 50205 i lako se konfigurira pomoću osobnog računala s Windows-ima.
Upravljački sustav APIS-RLC23 kontinuirano prima informacije o zauzetosti pruge / položaju i smjeru kretanja vlaka preko brojačke točke iz sustava brojača osovina BO23. Svako kretanje vlaka automatski će spustiti ili podići branike ovisno o položaju vlaka.

Moguća je visoka razina prilagodljivosti koja odgovara različitim zahtjevima lokalnog pružnog prijelaza u razini. Na primjer, u slučaju zaustavljanja vlaka između uključne brojačke točke i ceste, pružni prijelaz se može konfigurirati tako da automatski uključuje i isključuje pogon branika u potrebno / unaprijed određeno vrijeme i za uvjete određenog mjesto “ STOJ”.
Dodatni brojači osovina mogu biti potrebni kako bi odgovarali specifičnim zahtjevima operatera (npr. kada su uključene pružne skretnice). Slično tome, moguće su mnoge konfiguracija koje odgovaraju upravljanju / sučelju signalizacije strojovođi (na pruzi), kao i daljinskim nadzornim / upravljačkim zahtjevima operatera.

Za svaki pružni prijelaz u razini od vitalne je važnosti da operater posjeduje detaljne nacrte koji se primjenjuju za svaku konkretnu lokaciju, zajedno s posebnim popisima operativnih zahtjeva za pružnu i cestovnu opremu. O svim takvim informacijama moraju razgovarati, u potpunosti ih razumjeti i prihvatiti sve strane uključene u provedbu zaštite pružnih prijelaza u razini. Bez ove nužne interakcije možda se neće postići potreban stupanj sigurnosti u sustavu upravljanja pružnim prijelazima u razini.

 

Članak objavljen u Railways Africa Issue 4 //  2014

ALTPRO in the International Exhibition for Track Technology (IAF)

This site is registered on wpml.org as a development site.